Utskott (6 st)

De olika beslutsorganen har möjlighet att utse utskott som har olika uppgifter.

Namn
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kultur- och föreningsnämndens bidragsgrupp
Kultur- och föreningsnämndens stipendiegrupp
Socialnämndens sociala utskott
Rådet för funktionshinderfrågor arbetsutskott
Gymnasienämndens antagnings- och stipendieutskott