Bolag (13 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Karlskoga Kommunhus AB
Karlskogahem
Karlskoga Energi & Miljö AB
Karlskoga Elnät AB
Karlskoga Stadsnät AB
Karlskoga Vattenkraft AB
VA-bolaget i Karlskoga AB
Biogasbolaget i Mellansverige AB
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
Karlskoga Näringsliv & Turism AB
Örebro läns flygplats
LänsTrafiken Örebro AB
Kommuninvest i Sverige AB