Tony Ring (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0586-616 74 (arbete)

E-post:
tony.ring@karlskoga.se

Bild på Tony Ring

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunala pensionärsrådet Representant 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd/partiföreträdare Kommunalråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommuninvest i Sverige AB Ombud vid stämma 2019-05-01 - 2023-04-30
Kommunstyrelsen Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Lokala brottsförebyggande rådet Ledamot 2018-01-01 - 2022-12-31
Mälardalsrådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionala samverkansrådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor Representant 2019-01-01 - 2022-12-31