Förtroendevalda hos oss

Karlskogahem

Mandatperiod: 2023-05-01 - 2027-04-30

E-post:
info@karlskogahem.se

Postadress:
Box 417
691 27 Karlskoga

Uppdrag (14 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Samuelsson Tomas Moderaterna Ordförande 1
Axelsson Sven-Olof Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Södergren Per Centerpartiet Ledamot 3
Lyckeborn Anneli Liberalerna Ledamot 4
Mileraux Lena Socialdemokraterna Ledamot 5
Anderson Bo Lekman/sakkunnig Ledamot 6
Rohlén Ulf Lekman/sakkunnig Ledamot 7
Ekström Kerstin Moderaterna Ersättare 8
Lund Lars Kristdemokraterna Ersättare 9
Alzeraai Samer Socialdemokraterna Ersättare 10
Ragén Anna Moderaterna Ombud vid stämma 11
Andersson Åke Socialdemokraterna Ersättare stämmoombud 12
Nauclér Marie-Louise Moderaterna Lekmannarevisor 13
Jonsson Sten Kristdemokraterna Ersättare lekmannarevisor 14