Förtroendevalda hos oss

Socialdemokraterna (S)

Antal personer (53 st)

Efternamn Förnamn
Petersen Andreas
Zaharieva Mitev Filka
Söderman Ulla
Jonsson Urban
Alzeraai Samer
Persson Birgitta
Abrahamsson Ann
Hedvall Karl Axel
Olsson Anders
Sjöberg Lars
Eriksson Matz
Lind Lennart
Höijer Nina
Radegård Malin
Pettersson Göran
Petersen Annette
Armoush Homam
Svärd Johanna
Norrbäck Ingrid
Slagner Jouni
Gadde Sven
Hagström Lena
Slagner Niina
Karlsson Annika
Lindbäck Olsson Stina
Lindberg Rolf
Gavidia Benito Cristhina
Edström Ida
Takamäki Mika
Ingvarsson Linn
Bäckström Jan Peter
Nilsson Yvonne
Eriksson Liselotte
Fröberg Susanne
Sandström Jonas
Sennerblom Jani
Karlsson Lena
Karlsson Maria
Talberg Håkan
Mileraux Lena
Sandberg Carola
Robertsson Filip
Viitakangas Jari
Axelsson Marianne
Vesa Daniel
Ridaeus Anneli
Andersson Åke
Johansson Yvonne
Karlsson Eva
Björck Kjellgren Siv
Backelin Thomas
Axelsson Sven-Olof
Aldoulatli Samer