Förtroendevalda hos oss

Kommunala pensionärsrådet

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Postadress:
22. Socialförvaltningen
691 83 KARLSKOGA