Förtroendevalda hos oss

Lokala brottsförebyggande rådet

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Postadress:
Karlskoga kommun
691 83 KARLSKOGA